Bovikalc®

Bovikalc; Hoe en wanneer gebruiken

De eenvoudigste routine is het toedienen van een Bovikalc bolus onmiddellijk na afkalven en nog een bolus 12-24 uur na afkalven. Om terugvallen te voorkomen na de behandeling met een calciuminfuus, kunt u een bolus 2-3 uur na het infuus toedienen en 12-15 uur later nog eens.

Om de beste bescherming tegen klinische melkziekte te krijgen, kunt u al bij de eerste tekenen van  naderend afkalven één bolus toe te dienen. Een tweede bolus kan direct na afkalven gegeven worden, gevolgd door een bolus na 12-24 uur en 48 uur na het kalven.

De aanbevolen dosering van Bovikalc (bij risico koeien) is 4 boli

 • Bolus 1 - bij de eerste tekenen van een naderende kalving
 • Bolus 2 - onmiddellijk na het kalven
 • Bolus 3 - 12-24 uur na het kalven
 • Bolus 4 - 24-48 uur na kalven

De minimale dosering is 2 boli. De eenvoudigste routine is het toedienen van een Bovikalc bolus onmiddellijk na afkalven en nog een bolus 12 - 24 uur na afkalven.

Risico dieren voor het krijgen van melkziekte zijn:

 • Hoog productieve koeien
 • Koeien met een te royale conditie (>3,5)
 • Koeien met een toenemend aantal lactaties
 • Koeien die al eerder melkziekte hebben gehad
 • Koeien met subklinische melkziekte (totaal bloedcalcium < 2,1 mmol/l)

Ter vermindering van het risico op melkziekte, naast een calciuminfuus: 2 boli

 • Bolus 1 : 2 à 3 uur na het calciuminfuus (de bolus niet toedienen aan een koe die ligt)
 • Bolus 2 : 12 à 15 uur na bolus 1

  

Gebruik de juiste Bolusschieter!

Boehringer Ingelheim heeft een speciale bolusschieter van RVS ontwikkeld waar de Bovikalc bolus perfect in past. Vraag uw dierenarts of verkooppunt hiernaar.

bovikalc-bolusschietter