Bovikalc Dry®

Wat is Bovikalc Dry?

Bovikalc Dry is een mineralen supplement met anionische zouten toe te dienen aan melkkoeien op het moment van droogzetten.

bovikal-dry-comfortabel-droogzetten-melkkoeien

  • Droogzetten is een stressvolle periode voor alle melkkoeien. 
  • Wanneer gestopt wordt met melken, hoopt melk zich op in de uier, dit veroorzaakt een gezwollen uier.
  • Verhoogde druk in de uier veroorzaakt pijn en ongemak voor de koe.
  • Stuwing en lekken van melk van de uier maakt de koe vatbaar voor infecties.

Het algemene advies is om koeien droog te zetten met minder dan 12 liter melk. Bovikalc Dry helpt om de melkproductie te verminderen en de koe comfortabeler droog te zetten.

Wat doet Bovikalc Dry?

Het belangrijkste effect van Bovikalc Dry is de reductie van melkproductie op het moment van droogzetten. Het zijn echter de indirecte effecten die het werkelijke voordeel opleveren van het toedienen van Bovikalc Dry, een verhoging van de ligtijd en een vermindering van de uierdruk. Het droogzetten wordt comfortabeler voor koeien met Bovikalc Dry.

Aangetoonde effecten met betrekking tot koe comfort1:

  • Significante vermindering van druk op de uier
druk op uier
  •  Meer ligtijd
 ligtijd
  •  Daling melkproductie
melkproductie

1R. Zimpel et al., 2018. Effect of dietary cation-anion difference on acid-base status and dry matter intake in dry pregnant cows. JDS 2018 July: 14748